Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

19.07.2012r.- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Przebudowę drogi gminnej na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie”

 

     WÓJT GMINY                                               Godziesze Wielkie, dnia 19.07.2012 r.           

GODZIESZE WIELKIE                             

  ZP 271.21.2012

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Przebudowę drogi gminnej na terenie

Gminy Godziesze Wielkie polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie"

 

            Dnia 19.07.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich zawarto następującą umowę:

  1. z POL-DRÓG PIŁA z siedzibą: 64-920 Piła, ul. Wawelska 106  na realizację zadania:
  • „Przebudowa drogi gminnej nr 675928P w miejscowości Borek, ul. Miła".

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                           /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości