Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017