Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

08.04.2021 r. - aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - Plan postępowań na 2021 r. Wersja nr 1


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017