06.06.2019r. - Informacja o wyniku postępowania na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej"

06.06.2019r. - Informacja o wyniku postępowania na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej"