21.02.2020r. - Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Godziesze Wielkie wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy"

21.02.2020r. - Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Godziesze Wielkie wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy"

Załacznik 6 do SIWZ - tabela nr 1 "Wykaz budynków" - zmiana 20.02.2020 r.

Załacznik 6 do SIWZ - tabela nr 5 "Informacje o szkodach" - zmiana 20.02.2020 r.