Wyjaśnienia do SIWZ przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 Gminy Godziesze Wielkie"

09.10.2019 r. – Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Załączniki do wyjaśnień z dnia 09.10.2019 r.:

1)      Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

2)      Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

3)      Zestawienie podmiotów powiązanych pod względem kapitałowym

4)      Uchwała Nr SO-0953/4/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 209 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2019 r.

5)      Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

6)      Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029

 

10.10.2019 r. - Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ 

Zmiana dokumentacji SIWZ z dnia 10 paźdiernika 2019 r.

 

17.10.2019 r. - Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ