Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała"

13.03.2020 r. - Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 13.03.2020 r.