Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na " Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

05.06.2019 r.  - Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na " Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"