Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

31.10.2019 r.  - Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"