Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich"

 

12.04.2019 r. - Wyjaśnienia nr 5 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich"

SST "Bariery ochronne stalowe"

 

10.04.2019 r. - Wyjaśnienia nr 4 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich"

 

10.04.2019 r. - Wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich"

Projekt stałej organizacji ruchu - strona 9

 

10.04.2019 r. - Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich"

 

10.04.2019 r. - Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich"

Aktualizacja załączników do SIWZ - 10.04.2019 r.

część załacznika nr 1a do SIWZ - Opis techniczny  

załącznik nr 1b do SIWZ - Przedmiar robót 

część załącznika nr 1c - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

         SST nr 6 - nawierzchnia z betonu asfaltowego 1

          SST nr 7 - nawierzchnia z betonu asfaltowego 2     SST nr 8 - betonowe obrzeża chodnika

          SST nr 9 - krawężniki betonowe            SST nr 10 - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

 załacznik nr 1eDodatkowe wymagania zamawiającego 

 

 Kosztorys ofertowy