Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III"

05.02.2020 r. - Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III"

Projekt zagospodarowania terenu - rysunek 4 - zmiana 05.02.2020 r.

 

07.02.2020 r. - Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III"

 

17.02.2020 r. - Wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

17.02.2020 r. - Wyjaśnienia nr 4 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III"

 

17.02.2020 r. - Wyjaśnienia nr 5 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III"

 

UWAGA !

19.02.2020r. - Zmiana do treści SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 19.02.2020 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy - zmiana 19.02.2020 r.