INFORMACJA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

Spadek temperatury i rozpoczęcie sezony grzewczego spowodowało pogorszenie jakości powietrza w naszej Gminie.

Apeluję i przypominam  wszystkim mieszkańcom, że spalanie w piecach do ogrzewania budynków substancji takich jak:

 

 

jest całkowicie ZABRONIONE!

Spalanie rzeczy do tego nieprzeznaczonych powoduje przedostawanie się do naszego powietrza toksycznych substancji. Wdychając je narażamy siebie i nasze otoczenie na nieodwracalne skutki zdrowotne.

Zadbajmy wspólnie o nasze zdrowie i środowisko!