K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Kąpie  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 27 września (piątek) 2019 r., godz. 1900  u Sołtysa wsi Kąpie odbędzie się zebranie wiejskie wsi Kąpie  w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                                                                             

Jan Gilicki

Sołtys sołectwa Kąpie