Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Godziesze Wielkie oraz składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Postanowienie Nr 545/2019 Komisarza wyborczego w Kaliszu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Gminy Godziesze Wielkie

Postanowienie Nr 495/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Godziesze Wielkie

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019