Kontakt

Gmina Godziesze Wielkie 

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

pow. kaliski

tel/fax: (62) 7611089

tel/fax: (62) 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Skrzynki Podawczej:  /id3b7j8d0o/SkrytkaESP

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych :

Piotr Kropidłowski

 iod@comp-net.pl

   

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika

nr

pokoju

nr wewn.

telefonu

Wójt Gminy Józef Podłużny 5 27
Zastępca Wójta Gminy Alicja Jędrasiewicz 12 31
Skarbnik Gminy Anna Szubert
11 32

Sekretarz Gminy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Małgorzata Banaś 5 26
Główny Księgowy Urzędu Gminy Elżbieta Małecka-Erber
11 32
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń kadrowo-płacowych Agnieszka Kościelak
9 35
Stanowisko ds. bużetowo-księgowych Karolina Bednarczyk
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Katarzyna Łańduch
3 23
Stanowisko ds. wymiaru podatku Monika Tęsiorowska
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych i udzielania dotacji Anita Białożył
2 25
Stanowisko ds. księgowości niepodatkowych należności budżetowych Magdalena Gilicka

Stanowisko ds. księgowości i obsługi kasy oraz działalności gospodarczej, ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Krystyna Kostera 4 49
Stanowisko ds. kadrowych pracowników UG Agnieszka Lipińska
10 40
Sekretarka Angelika Antczak-Saeed
5 44
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy oraz informatyzacji Urzędu Mirosława Kubacka
5 22
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy oraz zamówień publicznych Dorota Kozica
7 36
Stanowisko ds. budownictwa, urbanistyki i architektury Marek Pejaś
8
24

Stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości

Urszula Zimny
Z-ca Głównego Księgowego Magdalena Szwajkowska
budynek "B"

21

 

37

Stanowisko ds. oświaty Ewelina Nogaj
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń płacowo-ubezpieczeniowych pracowników oświaty Agata Pęczek
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń płacowo-ubezpieczeniowych pracowników oświaty Aneta Szamotuła

Stanowisko ds. akt stanu cywilnego

Stanowisko ds. OC, promocji, kultury, sportu, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ilona Gretka
10 33
Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Gminnej
Wojciech Knop 8 28
Stanowisko ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych
Karolina Bogacka
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości Damian Januszkiewicz 7 38
Stanowisko ds. gospodarki odpadami Anna Pilarczyk
4 20
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska Kamila Stysiak
4 20
Stanowisko ds. drogownictwa
Magdalena Dziwińska

budynek "B"

39

Stanowsko ds. obsługi administracyjnej

Anna Biernat

Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Stanowisko ds. akt. stanu cywilnego

Stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Karolina Szuleta
10 29

Radca Prawny

Barbara Spież 12 31

Radca Prawny

Mariusz Wawrzyniak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Pomocy Społecznej

    48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych

     47

FAX

    45
Centrala    

62 7611089

62 7611158

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Saczynie     661 455 431
Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji     663 664 202

 

 

Nr rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział Kalisz  62 1020 2212 0000 5402 0316 2278

Opłatę za udostępnienie danych osobowych prosimy wpłacać na konto w banku PKO BP SA o numerze

16 1020 2212 0000 5902 0027 6626

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019