Kontakt

Gmina Godziesze Wielkie 

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

pow. kaliski

tel/fax: (62) 7611089

tel/fax: (62) 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Skrzynki Podawczej:  /id3b7j8d0o/SkrytkaESP

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych :

Piotr Kropidłowski

 iod@comp-net.pl

   

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika

nr

pokoju

nr wewn.

telefonu

Wójt Gminy Józef Podłużny 5 27
Zastępca Wójta Gminy Alicja Jędrasiewicz 12 31
Skarbnik Gminy Anna Szubert
1 32

Sekretarz Gminy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Małgorzata Banaś 5 26
Główny Księgowy Urzędu Gminy Elżbieta Małecka-Erber
1 32
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń kadrowo-płacowych Agnieszka Kościelak
2 35
     
Stanowisko ds. bużetowo-księgowych Karolina Bednarczyk
2
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Katarzyna Łańduch
3 23
Stanowisko ds. wymiaru podatku Monika Tęsiorowska
3
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych i udzielania dotacji Anita Białożył
4 25
Stanowisko ds. księgowości niepodatkowych należności budżetowych Magdalena Gilicka
4

Stanowisko ds. księgowości i obsługi kasy oraz działalności gospodarczej, ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Krystyna Kostera 4
Stanowisko ds. kadrowych pracowników UG Agnieszka Lipińska
4
Sekretarka Joanna Trela
5 44
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy oraz informatyzacji Urzędu Mirosława Kubacka
5 22
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy oraz zamówień publicznych Dorota Kozica
7 36
Stanowisko ds. budownictwa, urbanistyki i architektury Marek Pejaś
7 24

Stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej

Anna Biernat 7 24
Z-ca Głównego Księgowego Magdalena Szwajkowska
8

37

 

21

Stanowisko ds. oświaty Ewelina Nogaj
8
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń płacowo-ubezpieczeniowych pracowników oświaty Agata Pęczek
8
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń płacowo-ubezpieczeniowych pracowników oświaty Aneta Szamotuła
8

Stanowisko ds. akt stanu cywilnego

Stanowisko ds. OC, promocji, kultury, sportu, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ilona Gretka
9 33
Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Gminnej
Wojciech Knop 10 28
Stanowisko ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych Karolina Bogacka 10 28
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości Damian Januszkiewicz 10 28
Stanowisko ds. gospodarki odpadami Anna Pilarczyk
10 20
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska Kamila Stysiak
10
Stanowisko ds. drogownictwa
Magdalena Dziwińska 11 29

Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Stanowisko ds. akt. stanu cywilnego

Stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Karolina Szuleta
11 29

Radca Prawny

Barbara Spież 12 31

Radca Prawny

Mariusz Wawrzyniak 12 31

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Pomocy Społecznej

    48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych

     47

 

 

Nr rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział Kalisz  62 1020 2212 0000 5402 0316 2278

Opłatę za udostępnienie danych osobowych prosimy wpłacać na konto w banku PKO BP SA o numerze

16 1020 2212 0000 5902 0027 6626

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019