Kontakt

    

Gmina Godziesze Wielkie 

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

pow. kaliski

tel/fax: (62) 7611089

tel/fax: (62) 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

    

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych :

Sebastian Strzech

iod@comp-net.pl

   

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika

nr

pokoju

nr wewn.

telefonu

Wójt Gminy Józef Podłużny 5 27
Zastępca Wójta Gminy Alicja Jędrasiewicz 12 31
Skarbnik Gminy Zofia Flak 1 32
Sekretarz Gminy Małgorzata Banaś 5 26
Radca prawny Barbara Spież
1 32
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń kadrowo-płacowych Agnieszka Kościelak
2 35
Główny Księgowy Urzędu Gminy Elżbieta Małecka-Erber 2
Stanowisko ds. bużetowo-księgowych Karolina Bednarczyk
2
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Katarzyna Łańduch
3 23
Stanowisko ds. wymiaru podatku Monika Tęsiorowska
3
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych i udzielania dotacji Anita Białożył
4 25
Stanowisko ds. księgowości niepodatkowych należności budżetowych Magdalena Gilicka
4

Stanowisko ds. księgowości i obsługi kasy; ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Krystyna Kostera 4
Stanowisko ds. kadrowych pracowników UG oraz działalności gospodarczej Agnieszka Lipińska
4
Stanowisko ds. obsługi administracyjnej Anna Biernat
5 44
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy oraz informatyzacji Urzędu Mirosława Kubacka
5 22
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy oraz zamówień publicznych Dorota Kozica
7 36
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej Wojciech Knop
7 24
Stanowisko ds. budownictwa, urbanistyki i architektury Marek Pejaś
7
Z-ca Głównego Księgowego Alicja Garncarz
8 21
Stanowisko ds. oświaty Ewelina Nogaj
8
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń płacowo-ubezpieczeniowych pracowników oświaty Agata Pęczek
8
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń płacowo-ubezpieczeniowych pracowników oświaty Magdalena Szwajkowska
8
Stanowisko ds. OC, promocji, kultury, sportu, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi Ilona Gretka
9 33
Urząd Stanu Cywilnego Barbara Niciejewska 9
Stanowisko ds. drogownictwa Magdalena Dziwińska
10 28
Stanowisko ds. wymiaru opłat za odpady Beata Dymarczyk
10 20
Stanowisko ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych Magdalena Niziołek
10 28
Stanowisko ds. wymiaru opłat za odpady Anna Pilarczyk
10 20
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska Kamila Stysiak
10
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i nieruchomościami Violetta Sztukowska - Pastusiak 11 29
Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności Karolina Szuleta
11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Pomocy Społecznej

    47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych

     48

 

 

 

Nr rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział Kalisz  62 1020 2212 0000 5402 0316 2278

Opłatę za udostępnienie danych osobowych prosimy wpłacać na konto w banku PKO BP SA o numerze

16 1020 2212 0000 5902 0027 6626

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019