INFORMACJA

  

            Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lipca 2015 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2015 roku.

Jednocześnie przypominam, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar, w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

                                                                                  Józef Podłużny
                                                                            Wójt Gminy