Wójt  Gminy

 Godziesze Wielkie

o g ł a s z a, że w dniu

24 grudnia 2012 (wigilia)

Urząd Gminy

będzie nieczynny

    

   

                                       Wójt Gminy

                                  /-/ Józef Podłużny