Zarządzenie Nr 20/2019  Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze gminy Godziesze Wielkie 

 

Zarządzenie Nr 15/2018  Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze gminy Godziesze Wielkie