BEZDOMNE  PSY  Z  TERENU  NASZEJ  GMINY  CZEKAJĄCE  NA  ADOPCJĘ

 

 

 

KAŻDY  ZAINTERESOWANY  ADOPCJĄ  PROSZONY  JEST  O  KONTAKT  Z  PRACOWNIKIEM

URZĘDU  GMINY  W  GODZIESZACH  WIELKICH

PANIĄ KAMILĄ STYSIAK

tel. 62 76 11 089  wew. 20

OD  PONIEDZIAŁKU  DO  PIĄTKU  W  GODZINACH  7-15

WSZYSTKIE  PSY  ZE  SCHRONISKA  SĄ  WYSTERYLIZOWANE  I  ZASZCZEPIONE.