KURENDA

 

 

          Sołtys wsi Godziesze Małe ul. Ostrowska informuje, że dnia 29 sierpnia  2018 roku,  w budynku „Stara Gmina" w Godzieszach Wielkich o godz. 18.00 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok  2019

Prosi się o liczne przybycie mieszkańców.