22 sierpnia 2018 r. w godzinach 10:00 - 11:30

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, w celu wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dotyczyć będzie:

Końska Wieś 1- 23