Godziesze Wielkie dnia 20 grudnia 2013r.

I N F O R M A C J A

              W celu zapewnienia właściwego wdrożenia oraz jednolitego stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w związku z jej nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 11.10.2013r. /Dz.U. z 2013r. poz.1355/ o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z art. 11 i 12 ustawy zmieniającej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu otrzymała zadanie ustalenia i wytypowania podoficerów rezerwy posiadających nieobowiązujące stopnie wojskowe celem mianowania ich na wyższe stopnie wojskowe.

    

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne zgłaszanie się osób z niżej wymienionymi stopniami wojskowymi do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu pl. Św. Józefa 5:

              - starszy plutonowy

              - starszy bosmanmat

              - sierżant sztabowy

              - bosman sztabowy

              - starszy sierżant sztabowy

              - starszy bosman sztabowy

              - młodszy chorąży sztabowy

              - młodszy chorąży sztabowy marynarki

              - chorąży sztabowy

              - chorąży sztabowy marynarki.

                  

                                                                   Alicja Jędrasiewicz

                                                                Zastępca Wójta Gminy

       

 Więcej informacji na stronie:  http://www.kalisz.wku.wp.mil.pl/pl/9045.html