Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy - 1/2 etatu ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich