Kurenda

   do mieszkańców wsi

   Godziesze Małe ul. Ostrowska

      

         Wójt Gminy Godziesze Wielkie zaprasza wszystkich właścicieli posesji wsi Godziesze Małe ul. Ostrowskiej do których wykonano odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej na zebranie w dniu 1 października 2013 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Godziesze Wielkie przy ul. Cmentarna 4 o godzinie 18.00.

                                                                              Józef Podłużny

                                                       Wójt Gminy