Kurenda

do rolników z terenu

Gminy Godziesze Wielkie

   

 

         Tegoroczna zima, a w szczególności silne mrozy jakie wystąpiły w okresie stycznia i lutego 2012r. spowodowały zauważalne straty w uprawach ozimych.

Straty te mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju upraw, klasy gruntu oraz położenia pola.

Biorąc pod uwagę konieczność podjęcia przez Rolnika decyzji co do sposobu wykorzystania gruntów objętych mniejszymi lub większymi szkodami - chcemy zarejestrować powstałe straty, aby w momencie uruchomienia działań Państwa, posiadać ich rejestr.

W tym celu prosimy Rolników o wypełnienie pierwszej części „Notatki służbowej" obejmującej dane właściciela oraz wykaz strat w poszczególnych uprawach z szacunkowym określeniem strat.

„Notatki służbowe" dostępne będą u Państwa Sołtysów.


Bardzo proszę o wypełnienie ich pierwszej części i złożenie do 30 marca 2012 r. u Państwa Sołtysów lub w Urzędzie Gminy.

                                                                       Wójt Gminy

                                                                   Józef Podłużny

Załącznik:

Notatka służbowa dotycząca oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych mrozami w styczniu i lutym 2012r.