Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich