Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozowju sportu w roku 2013

Wzór oferty o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozowju sportu w roku 2013 na terenie Gminy Godziesze Wielkie