Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lipca 2019 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2019r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lipca 2019 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2019r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została w  zawiadomieniu. Osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - z uwagi na wydaną decyzję określającą wymiar opłaty - zobowiązane są do złożenia deklaracji, w ustawowym 14- dniowym terminie.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u dotychczasowego inkasenta

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

 UWAGA! W III kwartale 2019 r. nie będzie możliwości wpłaty u inkasenta w miejscowości Wolica i Takomyśle.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019