Zawiadamiamy, że w środę 29 maja 2013 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Godziesze Wielkie.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Rozpatrzenie i dyskusja nad:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. Sprawy bieżące gminy.

          

          Przewodniczący Komisji                                     Przewodnicząca Komisji        
    Budżetu, Finansów i Rolnictwa               Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
                                                                                     i Bezpieczeństwa Publicznego
           Marek Kęszycki                                                      Mirosława Kobyłka