Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

  

Formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.