Statut gminy

 

Wersja ujednolicona na podstawie uchwały nr LI/322/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie z 26 września 2018 roku
oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego

nr KN-I.4131.1.459.2018.2 z 26 października 2018 roku

 

Statut Gminy Godziesze Wielkie

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019