Zakup i nasadzenie drzew ozdobnych na terenie wsi Godziesze Wielkie, Gmina Godziesze Wielkie – jako poprawa krajobrazu rolniczego

Zakup i nasadzenie drzew ozdobnych na terenie  wsi Godziesze Wielkie, Gmina Godziesze Wielkie –  jako poprawa krajobrazu rolniczego

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019