REWITALIZACJA

 

Informacja o spotkaniu dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Godziesze Wielkie

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Godziesze Wielkie 

Plakat promujący rewitalizację

 

Uchwała Nr XLI/257/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 roku, w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2023 - tekst uchwały    załącznik

 

Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLI/257/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 roku, w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2023 - tekst uchwały

  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2023 - tekst ujednolicony

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019