Rada Gminy kadencja 2010-2014

    

Przewodniczący Rady Gminy Godziesze Wielkie 

Ryszard Jarych 

ul. 11 Listopada 10 

62-872 Godziesze Małe 

tel. (62) 7611089 

                                            e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

          

       Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie VI kadencji 2010 - 2014

 1.   Biernat Sylwester
 2.   Bury Dariusz
 3.   Gzil Rafał 
 4.   Jarych Ryszard - Przewodniczacy  
 5.   Juszczak Józef - Wiceprzewodniczący
 6.   Kęszycki Marek
 7.   Kobyłka Mirosława 
 8.   Malczewski Dariusz
 9.   Olszewski Józef - Wiceprzewodniczący
 10.   Owczarek Krzysztof 
 11.   Owczarek Stanisław
 12.   Potera Stanisław
 13.   Spychała Zbigniew
 14.   Tomczak Krzysztof
 15.   Urbaniak Michał   

      

  Składy Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie - VI kadencja 2010-2014

  Komisja Rewizyjna

 1.   Biernat Sylwester - Przewodniczący
 2.   Kęszycki Marek
 3.   Urbaniak Michał - Z-ca Przewodniczącego

 

  Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1.   Gzil Rafał
 2.   Juszczak Józef
 3.   Kęszycki Marek - Przewodniczący
 4.   Owczarek Krzysztof
 5.   Owczarek Stanisław
 6.   Spychała Zbigniew
 7.   Tomczak Krzysztof - Z-ca Przewodniczącego

     

  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1.   Biernat Sylwester
 2.   Bury Dariusz - Z-ca Przewodniczącego
 3.   Kobyłka Mirosława - Przewodniczący
 4.   Malczewski Dariusz
 5.   Olszewski Józef
 6.   Potera Stanisław
 7.   Urbaniak Michał

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019