Rada Gminy kadencja 2014-2018

   

Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
Mirosława Kobyłka

ul. 11 Listopada 10 
62-872 Godziesze Małe 
tel. (62) 7611089 
e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

             

       Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie VII kadencji 2014 - 2018

 1. Biernat Sylwester
 2. Bury Dariusz
 3. Grabowski Paweł
 4. Gzil Rafał 
 5. Juszczak Józef - Wiceprzewodniczący
 6. Kobyłka Mirosława - Przewodnicząca
 7. Malczewski Dariusz
 8. Miller Ariel
 9. Olszewski Józef
 10. Owczarek Stanisław - Wiceprzewodniczący
 11. Pawlak Mariusz
 12. Potera Stanisław
 13. Szymańska Maria
 14. Urbaniak Michał
 15. Wojtynka Ryszarda

      

  Składy Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie - VII kadencja 2014-2018

  

    Komisja Rewizyjna

 1. Biernat Sylwester - Przewodniczący
 2. Potera Stanisław
 3. Urbaniak Michał - Zastępca Przewodniczącego

 

  Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1. Bury Dariusz - Przewodniczący 
 2. Gzil Rafał - Zastępca Przewodniczącego
 3. Juszczak Józef
 4. Malczewski Dariusz
 5. Olszewski Józef 
 6. Owczarek Stanisław
 7. Szymańska Maria

      

  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Biernat Sylwester
 2. Grabowski Paweł 
 3. Miller Ariel
 4. Pawlak Mariusz
 5. Potera Stanisław - Zastępca Przewodniczącego
 6. Urbaniak Michał  - Przewodniczący Komisji
 7. Wojtynka Ryszarda

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019