Rada Gminy kadencja 2018-2023

 

Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
Mirosława Kobyłka

ul. 11 Listopada 10 
62-872 Godziesze Małe 
tel. (62) 7611089 
e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie VIII kadencji 2018 - 2023

 1. Biernat Sylwester
 2. Bury Dariusz
 3. Grabowski Paweł
 4. Gzil Rafał
 5. Kobyłka Mirosława - Przewodnicząca Rady
 6. Malczewski Dariusz
 7. Marek Radosław - Wiceprzewodniczący Rady
 8. Miller Ariel
 9. Nosal Robert
 10. Olszewski Józef
 11. Pawlak Mariusz - Wiceprzewodniczący Rady
 12. Przybył Tomasz
 13. Szymańska Maria
 14. Szyszkiewicz Mariusz   
 15. Wojtynka Ryszarda

  

 

Składy Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie - VIII kadencja 2018-2023

 

  Komisja Rewizyjna

 1. Biernat Sylwester - Przewodniczący Komisji
 2. Grabowski Paweł
 3. Przybył Tomasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 4. Szymańska Maria
 5. Wojtynka Ryszarda

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Biernat Sylwester
 2. Malczewski Dariusz - Przewodniczący Komisji
 3. Nosal Robert
 4. Olszewski Józef - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 5. Szyszkiewicz Mariusz

  

  Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1. Bury Dariusz  - Przewodniczący Komisji
 2. Gzil Rafał
 3. Malczewski Dariusz
 4. Nosal Robert - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 5. Olszewski Józef
 6. Szymańska Maria

   

  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Biernat Sylwester
 2. Grabowski Paweł
 3. Marek Radosław
 4. Miller Ariel - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 5. Pawlak Mariusz
 6. Przybył Tomasz
 7. Szyszkiewicz Mariusz
 8. Wojtynka Ryszarda - Przewodniczący Komisji

   

 

  Imienne głosowania radnych

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019