Wójt Gminy kadencja 2014-2018

  

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

mgr Józef Podłużny

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

Z-ca Wójta Gminy Godziesze Wielkie

inż. Alicja Jędrasiewicz

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

 

Sekretarz Gminy Godziesze Wielkie

mgr  Małgorzata Banaś  

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

Skarbnik Gminy Godziesze Wielkie

mgr Zofia Flak

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (62) 7611089, 7611158

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

  

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019