Zarządzenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Godziesze Wielkie

 

Zarządzenie Nr 160/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Godziesze Wielkie