Konieczność wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów komunalnych z dotychczasową firmą odbierającą odpady

KURENDA

DO
MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE


          Wójt Gminy Godziesze Wielkie przypomina mieszkańcom o konieczności złożenia wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów komunalnych, które były zawierane z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu lub Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO.

          Wypowiedzenie umowy należy złożyć do firmy zachowując okres wypowiedzenia  określony w umowie.

          Od dnia 1 lipca 2013 roku to gmina prowadzić będzie odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy. 

          Nierozwiązanie umowy może skutkować ponoszeniem podwójnej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

          Przykładowy formularz wypowiedzenia umowy