Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2012 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za  2012 roku.

Załącznik nr 1 - Wydatki majątkowe w 2012 roku

Załącznik nr 2 - Wykaz osób, którym do końca IV kwartału w 2012 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe

Załącznik nr 3 - Wykaz osób prawnych i fizycznych którym umorzono należności podatkowe w 2012 roku powyżej 500,00zł 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej pomoc de minimis w rolnictwie

Załącznik nr 5 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publkicznej   

Załącznik nr 6 - Wykaz pracodawców, którym Gmina udzieliła pomocy publiczne w 2012 roku (zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników)