Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2013 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2013 roku

Załącznik do informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku