Odbiór odpadów w Gminie Godziesze Wielkie

   

Szanowni Państwo

mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie

            Od 1 lipca 2013 roku wchodzą w życie przepisy prawne regulujące nowe zasady gospodarki odpadami. Nasza Gmina także musiała dostosować się do nowych zasad w myśl których zostaliśmy zobowiązani do przejęcia odpadów od wszystkich mieszkańców, aby w rezultacie spełnić w tej dziedzinie normy europejskie, polegające na zmniejszeniu ilości odpadów trafiających na wysypisko i jednocześnie zwiększyć poziom recyklingu tworzyw sztucznych, papieru, szkła itd.

            Jest to zadanie bardzo trudne, ale warte realizacji, gdyż sprzyjać będzie ochronie naszego środowiska.

            Podstawowym zadaniem, jakie postawiliśmy przed sobą to minimalizacja kosztów odbioru odpadów z Państwa posesji oraz objęcie odbiorem wszystkich mieszkańców.

Aktualnie na terenie Gminy obowiązują następujące stawki:

W ramach tej opłaty zapewniamy:

Zależy nam na tym, aby do worków trafiało jak najwięcej odpadów do recyklingu i można je „dobrać" u kierowców firmy obsługującej odbiór odpadów, albo w Urzędzie Gminy.

Proszę o to, aby:

Obiorem odpadów z naszej Gminy zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK SA) w Kaliszu.

Szanowni Państwo!

Nowa ustawa wymusiła bardzo poważne zmiany w systemie odbioru odpadów, są one trudne i dla mieszkańców i dla Urzędu Gminy. Spodziewam się, że proces „docierania się" nowego systemu potrwa kilka miesięcy, gdyż trzeba będzie w tym czasie uregulować setki indywidualnych problemów.

Jednocześnie zapewniam Państwa, że będziemy dążyć, aby opłaty za gospodarowanie odpadami były coraz niższe, mamy kilka pomysłów na obniżenie masy odpadów kierowanych na wysypisko.

Państwa także bardzo proszę o uwagi i sugestie.

Liczę na to, że na zasadach dobrej współpracy udoskonalimy ten system, dążąc do jego potanienia, ale i podniesienia jego skuteczności, dla dobra środowiska w którym żyjemy.

Bardzo proszę o korzystanie z informacji na stronie internetowej Gminy:
http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/ochrona-srodowiska1/gospodarka-odpadami.html    lub  www.godzieszewielkie.pl

                                                                                         Józef Podłużny

                                                                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie