Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Godziesze Wielkie w 2013 roku

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Gminy Godziesze Wielkie w 2013 roku