Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2013 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2013 roku

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2013 roku