Ewidencja Ludności

Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4
(składanie wniosków: pok. 11, I piętro)

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu / utracie dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL    

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o nadanie numeru PESEL