Kurenda do mieszkańców wsi Godziesze Małe ul. Ostrowska

    

   Kurenda

   do mieszkańców wsi

   Godziesze Małe ul. Ostrowska

      

         Wójt Gminy Godziesze Wielkie zaprasza wszystkich właścicieli posesji wsi Godziesze Małe ul. Ostrowskiej do których wykonano odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej na zebranie w dniu 1 października 2013 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Godziesze Wielkie przy ul. Cmentarna 4 o godzinie 18.00.

                                                                              Józef Podłużny

                                                       Wójt Gminy