Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2013 roku

Załącznik do informacji z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2013 roku