Kurenda w sprawie terminu wywozu odpadów biodegradowalnych (zielonych) w listopadzie i grudniu 2013r.

 

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

      Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu wyznaczyło kolejne terminy odbioru odpadów biodegradowalnych (zielonych) w miesiącu listopadzie i grudniu bieżącego roku tj.:

                   1.     25 listopad 2013r.

                   2.     23 grudzień 2013r.

     Z uwagi na fakt, że nie w każdym miesiącu odpady zielone były wystawiane przez osoby uprawnione do tego (stawka 7,0 w złożonej deklaracji),  firma PUK uprzejmie prosi o zgłoszenie zamiaru wystawienia worków z odpadami zielonymi, najpóźniej dzień przed w/w wyznaczonymi terminami, pod numerem telefonu 62/7671032 lub 62/7679921 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wom@puk.net.pl.

     Jednocześnie przypominam, że w dniach odbioru odpadów pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady surowcowe i biodegradowalne (zielone) należy wystawić przed wejście na teren nieruchomości do godz. 700, ewentualne reklamacje zgłaszać pracownikom Urzędu Gminy, w dniu następującym po wyznaczonym terminie odbioru odpadów oraz w widocznym miejscu umieścić tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości lub działki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Józef Podłużny