Kurenda w sprawie harmonogramu odbioru selektywnie zebranego popiołu w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

           Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że ustalony został harmonogram odbioru selektywnie zebranego popiołu w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wyznaczone zostały następujące terminy z podziałem na obsługiwane miejscowości:

1. 16 grudzień2013r. (Bałdoń, Borek, Józefów, Saczyn, Skrzatki, Stobno, Stobno Siódme, Takomyśle, Zajączki Bankowe, Wolica, Żydów);

2. 17 grudzień 2013r. (Biała, Godziesze Małe, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Kąpie, Końska Wieś, Krzemionka, Stara Kakawa, Wola Droszewska, Zadowice);

3. 24 luty 2014r. (Bałdoń, Borek, Józefów, Saczyn, Skrzatki, Stobno, Stobno Siódme, Takomyśle, Zajączki Bankowe, Wolica, Żydów);

4. 25 luty 2014r. (Biała, Godziesze Małe, Godziesze Wielkie, Godzieszki, Kąpie, Końska Wieś, Krzemionka, Stara Kakawa, Wola Droszewska, Zadowice).

            Pracownicy Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów odbierać będą popiół zgodnie z listą nieruchomości, których właściciele zgłosili się w Urzędzie Gminy i pobrali worki do tego celu przeznaczone. Worki należy wystawić, w wyznaczonym dniu, przed posesję, do godziny 700

          Jeżeli ktoś z Państwa byłby jeszcze zainteresowany włączeniem się do w/w akcji, bardzo proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy, pokój nr. 7, tel. 062 76 11 089 w. 20.

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny