Życzenia świąteczne 2013

   

Dużo ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,

odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,

radości w smutku dzięki ludzkiej miłości

i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju życzą

    

Wójt Gminy

oraz 

Pracownicy Urzędu Gminy

w Godzieszach Wielkich