Dodatkowy bezpłatny wywóz zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Borek, Stobno, Żydów i Wolica (nr 108, 108A, 109C) w dniu 02.01.2014r.

Kurenda

do mieszkańców wsi Borek, Stobno, Żydów, Wolica(nr 108, 108A, 109C) 

               W związku z błędem systemu informatycznego ustalającego terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2014r. dla miejscowości Borek, Stobno, Żydów, Wolica (nr 108, 108A, 109C), Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że wyznaczony został dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych na dzień 02.01.2014r (ramach podstawowej opłaty).  Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

/-/ Józef Podłużny